Mirificã, strãbãtutã de un spectru larg de nuanţe exotice, din care cresc aburii încurcatelor întâmplãri, ea e sinuoasã şi geometricã, înflãcãratã şi graţioasã, subtilã şi spumoasã. De o construcţie clarã: introducerea şi coda au un numãr egal de mãsuri (22); o expoziţie de 94 de mãsuri este urmatã de o dezvoltare redusã cantitativ la jumãtate; repriza scurtã (repriza scurtã a romanticilor!) numãrã 34 de mãsuri, ceva mai mult aşadar de o treime din expoziţie. Aceste proporţii dau uverturii caracterul avântat, exuberanţa care nu neagã însã respectarea strictã a formei. Din contrastul între fantezia debordantã şi liniile foarte precise ale arhitecturii se naşte farmecul aparte al acestei piese extraordinare. Modulaţiile, pasajele cromatice, pauzele şi accentele suplimentare, ritmurile, orchestraţia sunt veşmintele ei sclipitoare, dar complet lipsite de emfazã.
Carl Maria von Weber
OBERON
Operã în trei acte

Dirijor: Jankó Zsolt


Oberon………………………………..Bardon Tony

Huon………………………………..Pataki Adorján

Scherasmin………Balla Sándor, Peti Tamás Ottó

Reiza…………..….………….Covacinschi Yolanda

Fatima…………….Molnár Mária, Cormos Viktória

Puck……….………..Veress Orsolya, Nagy Szilvia
Sirenã…………...…….. Chiuariu Lívia, Fülöp Tímea

Cu participarea corului, orchestrei și ansamblului de balet al Operei Maghiare din Cluj


Scenografie: Lõrincz Gyula
Costume: Ledenják Andrea
Coregraf: Jakab Melinda

Maestru de cor: Kulcsár Szabolcs
Concert-maestru: Barabás Sándor, Ferenczi Endre
Corepetitor: Incze G. Katalin, Nagy Gergõ
Sufleur: Tatár Gizella
Regia tehnicã: Venczel Péter

Regia: Selmeczi György

Premierã: 28 septembrie 2017, ora 18:30
Carl Maria von Weber
OBERON
Operã în douã pãrți

Dirijor: Jankó Zsolt

Libret:  James Robinson Planché
Text în limba maghiarã: Csákovics Lajos, Demény PéterOberon………………………………......................Bardon Tony

Titánia.............................................................Viorica Bogoi

Puck................................Veress Orsolya, Nagy Szilvia Klára

Huon de Bordeaux…………………...................Pataki Adorján

Scherasmin.................………..Balla Sándor, Peti Tamás Ottó

Harun al Rasid.......................…….....Rareș Arcadie Cîmpean

Reiza..................................Covacinschi Yolanda, Vigh Ibolya

Fatime……….........................……....................Molnár Mária

Babekán......................……………..…….........Vlad Sebastian

Almanzor..................………………….Rareș Arcadie Cîmpean

Nagy Károly……………………..……….Rareș Arcadie Cîmpean

Sirenã…………...…….. ......................Antal Lívia, Fülöp Tímea

și Tõtszegi Zsuzsa, Jakab Tamás


Cu participarea corului, orchestrei și ansamblului de balet al Operei Maghiare din Cluj


Scenografie: Lõrincz Gyula
Costume: Ledenják Andrea
Coregraf: Jakab Melinda
Maestru de cor: Kulcsár Szabolcs
Concert-maestru: Barabás Sándor, Ferenczi Endre
Corepetitor: Nagy Gergõ, Horváth Zoltán
Sufleur: Kostyák Sz. Júlia
Regia tehnicã: Venczel Péter
Video
: Schneider Tibor
Asistent costume: Tankó Bernadett
 
Asistent regie: Szabó Jenõ

Regia: Selmeczi György

Premierã: 28 septembrie 2017, ora 18:30
2017. Septembrie 28 ora 18.30

Facebook

ÎNSCRIE-TE LA NEWSLETTER