Mirificã, strãbãtutã de un spectru larg de nuanţe exotice, din care cresc aburii încurcatelor întâmplãri, ea e sinuoasã şi geometricã, înflãcãratã şi graţioasã, subtilã şi spumoasã. De o construcţie clarã: introducerea şi coda au un numãr egal de mãsuri (22); o expoziţie de 94 de mãsuri este urmatã de o dezvoltare redusã cantitativ la jumãtate; repriza scurtã (repriza scurtã a romanticilor!) numãrã 34 de mãsuri, ceva mai mult aşadar de o treime din expoziţie. Aceste proporţii dau uverturii caracterul avântat, exuberanţa care nu neagã însã respectarea strictã a formei. Din contrastul între fantezia debordantã şi liniile foarte precise ale arhitecturii se naşte farmecul aparte al acestei piese extraordinare. Modulaţiile, pasajele cromatice, pauzele şi accentele suplimentare, ritmurile, orchestraţia sunt veşmintele ei sclipitoare, dar complet lipsite de emfazã.
Carl Maria von Weber
OBERON, REGELE ZÂNELOR
Operã în douã pãrți

Dirijor: Jankó Zsolt

Libret: James Robinson Planché
Text în limba maghiarã: Csákovics Lajos, Demény PéterOberon………………………………......................Bardon Tony

Titánia.............................................................Viorica Bogoi

Puck...........................................................Veress Orsolya

Huon de Bordeaux…………………...................Pataki Adorján

Scherasmin.................….........................……..Balla Sándor

Harun al Rasid.......................…….....Rareș Arcadie Cîmpean

Reiza................................................Covacinschi Yolanda

Fatime……….........................……....................Molnár Mária

Babekán......................……………..…….........Vlad Sebastian

Almanzor..................………………….Rareș Arcadie Cîmpean

Nagy Károly……………………..……….Rareș Arcadie Cîmpean

Sirenã…………...…….. ....................................Fülöp Tímea

și Tõtszegi Zsuzsa, Jakab Tamás


Cu participarea corului, orchestrei și ansamblului de balet al Operei Maghiare din Cluj


Scenografie: Lõrincz Gyula
Costume: Ledenják Andrea
Coregraf: Jakab Melinda
Maestru de cor: Kulcsár Szabolcs
Concert-maestru: Barabás Sándor, Ferenczi Endre
Corepetitor: Nagy Gergõ, Horváth Zoltán
Sufleur: Kostyák Sz. Júlia
Regia tehnicã: Venczel Péter
Video: Schneider Tibor
Asistent costume: Tankó Bernadett
Asistent regie: Szabó Jenõ

Regia: Selmeczi György
2017. Octombrie 03 ora 18.30
2017. Octombrie 26 ora 18.00
2018. Ianuarie 11 ora 18.30

Facebook

ÎNSCRIE-TE LA NEWSLETTER