COLECTIV

Mircea Cãdariu – contabil ºef
Laczi-Zsoldos S. Noémi – șef birou financiar
Szikszai László - jurist
Iușan Anela - economist
Siklódi Zoltán - economist
Tóth Ilona – contabil
Buksa Mária – referent
Fülöp Ilona – referent
Lukács Ildikó – referent
Vincze Anna – referent
Lovász Edith - referent
Szalantai Beáta - referent
Kádár Kinga – casier (casa de bilete)
Tóth Erzsébet – magazioner
Boros György – ºofer
Kis Árpád – aprovizioner