Novotny Anna írása Rossini, Ory Grófja c. operaelõadásáról

2013. szeptember 27.

Szenvedélyek szerepjátéka

Határon innen és határon túl is vidáman indult az évad: míg szeptember 21-én Budapesten a Falstaffot láthatta-hallhatta a pesti publikum, addig egy nappal késõbb Gioachino Rossini operájának, az Ory grófjának premierje nyitotta a Kolozsvári Magyar Opera 2013/2014-es szezonját. KRITIKA

A rendkívül ritkán játszott mû, mellyel a nagyközönség legutóbb a MET 2011-es közvetítésén találkozhatott, Romániában országos bemutató volt. Rossini eme utolsó, francia nyelvû vígoperáját 1828-ban mutatták be Párizsban. Adott tehát egy furcsa kevercs: olasz zeneszerzõ, a bel canto stílus kicsúcsosodása, s mindez francia librettóval egy ízig-vérig francia miliõben. Rossini a darabban elhangzó tizenkét számból hatot korábbi, olasz opera buffájából, A reimsi utazásból vett át, átdolgozott változatuk ugyanakkor csupán utalásszerû: a történetek közti hasonlóságot, lelkiállapotokat hangsúlyozza. Az Ory grófja egy hihetetlenül frivol mû, mely a középkori Franciaországban, a keresztes háborúk idején játszódik. Míg a grófnõ férje és úgy általában a város összes férfija messze földön harcol, addig Ory és kísérete a vár körül ólálkodik, különbözõ furfangokkal próbálják elcsábítani a magukra maradt hölgyeket. A címszereplõ az elsõ felvonásban remeteként adna szerelmi feloldozást a sápítozó nõknek, míg a második részben zarándoknõkként, apácaruhában térnek vissza a férfiak. A szenvedély hajtotta Ory nem saját, hanem apródja, Isolier ötleteit használja fel, aki maga is a grófnõ szerelmére áhítozik. Az opera pikantériája, hogy az apród nadrágszerep, és a második felvonás végére olyannyira összekuszálódnak a nemi szerepek a különbözõ ruhacserék által, hogy ahhoz képest a Rózsalovag hasonlóan hatványozottan szerepcserélõ Octavianja hétköznapi jelenségként hat. Felmerül persze a kérdés, melyet az elõadás elõtti rövid felvezetõben Alfred Caron, a francia Rossini-szakértõ is fejtegetett, hogy vajon annak idején hogyan engedhették a Királyi Zeneakadémia cenzorai egy efféle, szövegében és látványvilágában is sikamlós mû színpadra állítását.

A kolozsvári elõadás egy számítógépes szerepjátékba csöppenti a nézõt - legalábbis a régebbi Windows operációs rendszerbõl jól ismert, gyorsan mozgó-épülõ csövekbõl álló képernyõkímélõ kivetítése és a színes-festett, szétvágott számítógép belsejét idézõ vár erre enged következtetni. Aztán megjelennek a hölgyek tarkabarka, meseszerû jelmezükben, a férfiak pedig késõbb színes kábeleken át szívják magukba a bort. Szabó Emese, az elõadás rendezõje és díszlettervezõje elmondta, hogy valóban egyfajta virtuális világra utal a színpadkép, hiszen a hölgyek álomvilágban élnek, a férfiak képviselik a realitást a mûben. Természetesen mindez a realitás groteszkké válik a második felvonásban, amikor Ory és kísérõi fityulás zarándokhölgyekként térnek vissza. A rendezés remekül bánik a helyzetkomikumokkal, a jól mozgatott, aprólékos gesztusokat alkalmazó énekesekkel együtt él a közönség: több helyen tapssal jutalmazza a jól eltalált színpadi pillanatokat, kacagtató mozzanatokat. Ez a felhõtlen jókedv, elõadó és befogadó közti szoros interakció jellemzi az egész elõadást, s ez olyasvalami, amit opera esetében igen-igen ritkán él át az ember. Isolier nadrágszerepe kissé átlényegül ebben a felfogásban, mert bár a férfiak jelmezét hordja, a kisminkelt, hosszú hajú apród sokkal inkább férfias nõ, mint férfi. A darab végén pedig jön a csavar, az eredeti történettõl eltérõen ezen az elõadáson nem jönnek vissza a férfiak, Ory jelenik meg újra, és õ nyeri el végül Adèle szívét - Isolier pedig csak áll, és mosolyog. Az opera befejezésével nyilvánvalóan szembemenõ rendezõi ötlet ugyan vitatható, de tökéletesen szervesen illeszkedik a gondosan végigvezetett koncepcióba. A minden hájjal megkent Ory végig a már-már félénken viselkedõ Isolier felett áll, így nem csoda, hogy mesterkedéseit végül siker koronázza.

Bardon Tony pedig lubickol Ory szerepében. A nehéz, magas lágét igénylõ tenorszólam az opera egyik Achilles-sarka. Mivel az opera büszkesége, hogy produkcióit saját mûvészeivel - olykor a Kolozsvári Román Opera egy-egy énekesével - kiegészítve állítja színpadra, így hihetetlen szerencse, hogy egy olyan, Rossini operáiban jártas tenort tudhat a magáénak, mint a fiatal nagybányai születésû mûvész. Tony repertoárján szerepel többek közt a már fentebb említett A reimsi utazás is, így a könnyed és magabiztos hangi megformálás mellett jócskán jutott energiája a szerep bámulatosan mulatságos életre keltésére is. Az est másik hõse (hõsnõje?) a román mezzoszoprán, Iulia Merca Isolier-je volt. Az elsõ szereposztás apródja telt és átütõ, koloratúr mezzója tökéletesen illeszkedett a szerepéhez. Az Adèle grófnõt megformáló Covacinschi Yolanda engem kevésbé gyõzött meg. A magas lágéban kissé élesnek találtam, az elsõ felvonás tercettjének utolsó hangját pedig nem énekelte ki. A kisebb szerepekben Veress Orsolya Ragonde-ját és Balla Sándor Raimbaud-ját emelném ki.

Az est karmestere a magyarországi közönségnek sem ismeretlen Jankó Zsolt volt. A fiatal, kolozsvári születésû karmester 2010 óta a Budapesti Fesztiválzenekar asszisztens-karmestere, határon innen és túl is számos rangos zenekart dirigál. Pálcája alatt értõen, minden finomságát és humorát kidomborítva szólalt meg Rossini muzsikája, míg a kórus remek munkájáért Kulcsár Szabolcs karnagy kezeskedett.

Az elõadás utáni rövid köszönõbeszéd után a társulat és a vendégek hajnalig beszélgettek és táncoltak a színház emeletén, mintha csak a való életben folytatódott volna a vígopera. Aki tehát ellátogat Kolozsvárra, az nem csupán egy operatörténeti ritkasággal lesz gazdagabb, de egy egészen inspiráló dalszínházi világba is betekinthet. Érdemes!Facebook

IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKE