Az április 27-i fellépés nyilvános fõpróba formájában zajlik. 

Musical két felvonásban
Radványi Géza és Balázs Béla filmje alapján

A filmrõl, amely a musicalt ihlette

A
Valahol Európában címû 1947-ben készült film elõkelõ helyen szerepel a magyar
filmtörténetben: 2000-ben a filmkritikusok eválasztották a tizenkét legjobb magyar
filmet tömörítõ Új budapesti tizenkettõ közé. Sikere, mondanivalójának aktualitása
megjelenésétõl kezdve napjainkig töretlen, üzenete elévülhetetlen, hiszen a humanizmust,
szabadságvágyat és az ember béke iránti elkötelezettségét állítja szembe a társadalmat
és minden erkölcsi értékrendet maga alá temetõ háborúval. Kiutat keres a kiúttalanságban.
És talál is: a világháborús pusztítást ártatlanul elszenvedõ fiatalság erkölcsi felemelkedése a
megújulásra kész társadalom jelképe.

Radványi Géza rendezõ a MAFIRT (Magyar Film Iroda) felkérésére látott munkához. Az
1945-47 közötti „koalíciós korszakban” a politikai pártok felosztották egymás között azt,
ami az interbellikus idõszak filmgyártásának infrastruktúrájából megmaradt, és ezek közül
a legjelentõsebbet – nem véletlenül –, a MAFIRT-ot a kommunisták kapták meg. Mindez
azonban semmit sem von le a film értékébõl, feltehetõen azért, mert a szélsõbalos
pártpropaganda a film keletkezésének idején még nem használhatta fel azt saját
ideológiájának terjesztésére (a „kulturális termelõmunka” sztálinista megszervezésének
gyümölcseire még várni kellett néhány évet). Radványi filmje a világháború után megújult
magyar filmgyártás jelképessé vált alapmûve. Tematikailag elsõsorban a világégés
pusztításaiból, a világtörténelem legtragikusabb, globális méretû összecsapásának
maradványaiból építkezõ német Trümmerfilm-el (romfilm) rokonítható, melyben a
fizikailag és morálisan is életben maradottak feladata az új világ felépítése. Ez
természetszerûen egy sor kérdést is felvet, melyek közül a rendezõ szerint a
legégetõbb az, hogy a romok fölött hogyan hidalható át a háborúért felelõs és
az azt ártatlanul elszenvedõ generációk közötti ellentét.

„Felnõtt. Ellenség. Könyörgöm, akasszuk fel!” – sikítja a film egyik gyerekszereplõje,
mikor a hontalan és lopásból tengõdõ gyerekcsapat rejtekhelyén, egy romos várban
rátalál késõbbi jótevõjére, Simon Péter karmesterre. A film szereplõi tehát a második
világháború során elárvult, bandákba verõdött gyerekek, kiket a bombázások
következtében romba dõlt, javítóintézetbõl szökött Hosszú vezet. Lopásból, fosztogatásból
élnek, és hamarosan körözést adnak ki ellenük. Romantikus és egyben szimbolikus
jelentõségû, hogy menedéket egy dombtetõn álló elhagyatott várban, a már fent
említett Simon Péternél, a világtól megundorodott és attól elmenekült egykori
karmesternél találnak. Idõvel nem csupán felenged a gyerekcsapat karmester iránti
távolságtartó idegenkedése, hanem - annak ellenére, hogy Simon felnõtt – a gyerekek
megkedvelik õt.  Visszahozza az emberi létbe, a társadalomba az elvadult gyerekbandát,
megtanítja õket arra, hogy létünk legfõbb értéke a szabadság: „...ez nem gyerekjáték.
Ez a felnõttek kedvenc játéka. Ha ezt el akarják venni tõlük mindig nagy baj támad a
világban... A szabadság az, hogyha nem kényszerítik az embert szenvedésre, rosszra,
mások bántására.” Ezen a ponton a borzalmakba és a létfenntartáshoz szükséges lopásba
belefáradt gyerekcsapat morális felemelkedése a társadalom, az emberi civilizáció újbóli
felemelkedését hivatott szimbolizálni.

A film cselekménye azonban tovább szövõdik, immár a szabadság szellemének dicsõítésében:
a gyerekek és Simon a Marseillaise-t fütyülve együtt hozzák rendbe a roskadozó várat. A
szabadságot azonban nem csak megélni lehet, hanem meg is kell védeni: korábbi
garázdaságaikért felnõttek üldözik õket, akiket a gyerekcsapat idõlegesen feltartóztat, bár egyik
társuk, Kuksi elvesztése árán. Látszólag kilátástalan helyzetükbõl a gyerekeket Simon Péter
menti meg, aki a városból olyan rendelkezést hoz, amely felmenti õket a büntetések alól
és a kastélyt is az õ rendelkezésükre bocsátja.

szp

Radványi Géza: a film rendezõje
Radványi Géza 1907-ben született Kassán, Márai Sándor költõ testvéreként. Kossuth-díjas
magyar filmrendezõ, vágó, forgatókönyvíró, fõiskolai tanár, író, publicista.1922-ben a Kassai
Napló-ban megjelent elsõ novellája. A Népszövetségnél újságíróként ill. riporterként dolgozott
Európa több városában. 1933-tól rendezõasszisztens, forgatókönyvíró volt különbözõ, fõként
német és francia filmgyárakban. Feleségül vette Tasnády Fekete Mária filmszínésznõt, aki több késõbbi filmjében szerepelt. Tanított a
budapesti Színmûvészeti Akadémián. Több ízben forgatott Franciaországban, valamint a müncheni Filmmûvészeti Fõiskola tanára is volt.

*

A Valahol Európában musicalrõl
Radványi Géza azonos címû filmje alapján 1995-ben született meg a musical változat, melynek zenéjét Dés László szerezte, dalszövegeit Nemes István, a szövegkönyvet pedig Böhm György, Korcsmáros György és Horváth Péter írta. A musical követi a film történetszálát, a szereplõk is ugyanazok. A darab, amelyet immár kultmusical gyanánt méltatnak a reklámanyagok, tartós sikert aratott, s máig rokonszenves ábrázolatát adja Dés László zeneszerzõi erényeinek.

"Ez értékes zenés mû, Dés László eredeti és magas mércéje szerint megírt alkotás. Nem klisék szerinti sem a zene, sem a történet - mondja a darabról Mácsai Pál színmûvész. - A zene - klasszikus és könnyûzene is - életem része, és bár a musical mûfaja nem jellemzõ a pályámra, ebben az elõadásban szívesen veszek részt. A Valahol Európában nem szórakoztatóipari mû, hanem eredeti mondanivalójával közös emlékezetünk része." (port.hu)

Dés László: a musical zeneszerzõje
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar elõadómûvész, dzsesszzenész. Dalszövegíróként és zeneszerzõként is dolgozik, több magyar film zenéjét köszönhetjük neki, mint a Nyom nélkül, Szerelem elsõ vérig, Szerelem második vérig, Sose halunk meg, emellett ismert musicalek szerzõjeként vált ismertté: Valahol Európában, A dzsungel könyve. A Valahol Európában musical bemutatóját követõ évben elnyeri a Színházi kritikusok díját, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét.
Dést azon kevés zenészek egyikének tartják, akiket a szakma, a kritikusok és a közönség is egyaránt tisztel.

Béres László: az elõadás rendezõje
Béres László 1972-ben született Kolozsváron. A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szociológusi, majd Bukarestben a I. L. Caragiale Színház és Filmmûvészeti Egyetemen színházrendezõi oklevelet szerzett. Rendezett román és magyar nyelven egyaránt, zenés produkción át, abszurd darabig, bábelõadástól vizuális esszéig, a klasszikus vígjátéktól a táncszínházig számos mûfajban Szolnokon, Sepsiszentgyörgyön, Bukarestben, Nagyváradon, Karácsonkõn, Szatmárnémetiben, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen stb.
2005 és 2012 között a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház igazgató-fõrendezõje volt.
Jelentõsebb díjai: Legjobb nemhagyományos elõadás díja a kolozsvári Zaharia Barsan Rövidszínház Fesztiválon a kolozsvári Maszkura Diákszínjátszó Csoport Apage c. elõadásáért; Legjobb elõadás díja a Sepsiszentgyörgyi Concordia Fesztiválon a kolozsvári Maszkura Diákszínjátszó Csoport Alfred Jarry: A láncra vert Übü c. elõadásáért, Zsûri különdíja a 2001 júniusában megrendezett kisvárdai Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválján a Ramón del Valle Inclan: Vérkötelék táncjáték árnyalatokkal c. elõadás megrendezéséért, Közönségdíj a 2001 szeptemberében Gyergyószentmiklóson megrendezett Romániai Kisebbségi Színházak Kollokviumán a Petõfi Sándor: A helység kalapácsa elõadásért, A legjobb rendezés díja - Rókajáték - Romániai Kisebbségi Színházak Kollokviuma, 2007.
Zeneszerzõ: Dés László
Dalszövegek: Nemes István
Szövegkönyv: Böhm György, Korcsmáros György, Horváth Péter

Vezényel: Kulcsár Szabolcs

Simon Péter.................................Ádám János
Hosszú........................................Farkas Loránd
Suhanc / Éva...............................Kerekes Mária
Ficsúr..........................................Laczkó V. Róbert
Szeplõs........................................Marosán Csaba
Sutyi............................................Rigmányi István
Egyenruhás..................................Madarász Lóránt
Tanító..........................................Mányoki László
Leventeoktató...............................Gergely Elek
Tróger, Sofõr.................................Kovács Ferenc
Bálint...........................................Rétyi Zsombor

A gyerekcsapat:
Kuksi........................................Ábrahám Gellért / Sárosi Áron
Pötyi...........................................Szélyes Nóra / Jenei Eszter
Professzor................................................Jakab Ádám Gergõ
Csóró..........................................Bogdán Farkas / Mostis Balázs

Adorjáni Csenge, Albert Eszter, Ábrahám Dóra, Ábrahám Gellért, Bács Tímea, Benkõ Lilla, Gorzó Boglárka, Horváth Márton, Jenei Brigitta, Jenei Erzsébet, Jenei Eszter, Könczey Ágota, Lönhart Csenge, Márton Ildikó Beáta, Miklósi Hunor, Mostis Balázs, Nagy Gellért, Pánczél Kata, Petrov Áron, Radó Noémi, Rázmán Orsolya, Sánta Orsolya, Sárosi Áron, Sógor Bence, Sógor Dénes, Szász Botond, Szenkovics Dávid, Szélyes Nóra, Tonk Bence Márton, Tulogdi Szûcs Botond, Vincze Csenge

Közremûködik a Kolozsvári Magyar Opera ének-, zene- és balettkara
Díszlet- és jelmeztervezõ: Cristian Gãtina
Koreográfus: Jakab Melinda

Karigazgató: Kulcsár Szabolcs
Hangversenymester: Barabás Sándor, Ferenczi Endre
Korrepetitor: Nagy Ibolya
Ügyelõ: Gálffy Erzsébet, Venczel Péter
Súgó: Konrádt Bea

A tervezõ munkatársa: Venczel Attila
A rendezõ munkatársa: Venczel Péter

Rendezõ: Béres László
2013. Október 9 17:00 óra
2013. Október 10 17:00 óra
2014. Január 16 18:30 óra
2014. Január 19 18:00 óra
2014. Február 16 18:00 óra
2014. Február 25 18:00 óra
2014. Március 29 18:00 óra
2014. Március 30 18:00 óra
2014. Április 17 17:00 óra
2014. Június 19 17:00 óra
2014. November 23 11:00 óra
2014. December 8 18:00 óra
2015. Január 11 11:00 óra
2015. Február 28 18:00 óra
2015. Március 22 11:00 óra
2015. Április 27 18:00 óra

Facebook

IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKE