Printez si imaginile

La Rondine, opera pe nedrept neglijatã

2019-04-04


În România, premiera naþionalã a operei La Rondine reþine data de 7 martie 2009, pe scena Teatrului Muzical “Nae Leonard” din Galaþi.

La Rondine rãmâne, fãrã exagerare, opera pe nedrept neglijatã. Punerile în scenã sunt puþine din pãcate, opera bucurându-se de atenþia cuvenitã doar dupã 1990. Practic, a fost pusã în scenã la Teatro Regio din Torino (1994), pe scena celebrei Scala (tot 1994), Leeds Opera North (1994; 2001), Oper Bonn (1995), Washington National Opera (1998), Los Angeles Opera (2000; 2008), New York City Opera (2005), Royal Opera House London (2002; 2005, 2013), Metropolitan Opera (2008, 2014), Teatro Nacional de Sao Carlos (2012), Opera San Jose (2017), Opera Naþionalã din Letonia (2018), La Fenice (2018).


În România, premiera naþionalã a operei La Rondine reþine data de 7 martie 2009, pe scena Teatrului Muzical “Nae Leonard” din Galaþi, regia Anda Tãbãcaru-Hogea, dirijor Sorin Oancea.


Opera Maghiarã Cluj-Napoca propune în finalul stagiunii curente premiera operei La Rondine/Rândunica, a opta în ordinea creaþiilor lui Puccini, anterioarele fiind, în ordine, La Villi (1884), Edgar (1889), Manon Lescaut (1893), Boema (1896), Tosca (1900), Madama Butterfly (1904), La Fanciulla del West (1910).


La Rondine, libretul Giuseppe Adami, vede luminile scenei la 27 martie 1917, pe scena Grand Theatre de Monte Carlo (sau Teatrul Casinoului), opera în sine bucurându-se de o caldã primire din partea publicului ºi a presei, mai ales cã rolul lui Ruggero era interpretat de Tito Schipa, iar dirijor era Gino Marinuzzi. Numai, cã... Puccini nu a fost deloc mulþumit, aºa cã propune în 1920, o versiune revizuitã, c u premiera la Teatro Massimo din Palermo. Practic, exigenþa compozitorului Puccini ºi-a spus din plin cuvântul. Puccini a revenit nu mai puþin de trei ori asupra operei La Rondine (1917, 1920, 1921), cu douã finaluri total diferite, fãrã a fi mulþumit însã. Ca ºi cum nu ar fi fost de ajuns, în 1994, compozitorul italian Lorenzo Ferrero oferã o nouã orchestraþie operei, una în cel mai autentic spirit puccinian, prezentatã laTorino.


Trebuie menþionat un lucru, La Rondine urma sã aibã premiera la Viena, idee abandonatã din cauza izbucnirii Primului Rãzboi Mondial.


Cele trei acte propun trei locuri diferite, salonul Magdei de la Paris, Barul Bullier, Riviera Francezã. Sunt locuri în care frumoasa ºi expresiva muzicã puccinianã se lasã descoperitã prin momente precum Chi il bel sogno di Doretta, Ore dolci e divine, Dimmi che vuoi seguirmi, Parigi, E la citta de’ desideri, Fanciulla, e sbocciato l’ amore,..., o muzicã încântãtoare, pe nedrept nevalorificatã scenic mult timp.


ªi ar mai fi ceva... O poveste de dragoste. Este extrem de tentant sã vezi în opere legãturi, relaþii ale compozitorilor cu anumite doamne, mai mult sau mai puþin muze. ªi totuºi... Este tentant, deci, sã vezi în La Rondine legãtura lui Puccini cu Josephine von Stengel, legãturã fragilã, aºa cum este ºi cea dintre Magda ºi Ruggero, eroii principali ai operei. Poate de aici ºi încântãtoarele sonoritãþi de care aminteam mai sus. La urma urmei, trebuie sã recunoaºtem rolul muzelor în viaþa geniilor.


Demostene Șofron

Premierã: 11 aprilie 2019, ora 18:30

Urmãtorul spectacol: 14 aprilie 2019, ora 18:30

Printeaza