Printez si imaginile

Giuseppe Verdi: RIGOLETTO

2015-02-06
  1. Rigoletto nu a fost scos niciodatã din repertoriu, deoarece antieroul cu stil de viaþã libertin, eroina naivã, asasinul plãtit, lipsit de suflet ºi bufonul de la curte cu soarta tragicã fac parte din personajele cele mai vii, cele mai pline de viaþã ale tuturor operelor – graþie muzicii lui Verdi învãluitã de o strãlucire ºi o luminã permanentã. Aria ducelui, ,,La donna è mobile” (Femeia e schimbãtoare) este cea mai cunoscutã, însã întreaga operã Rigoletto este o paradã a pieselor ºi ariilor de operã devenite populare, punctul culminant fiind cvartetul din actul III, ,,Bella figlia dell’amore”: cele trei personaje principale ºi Maddalena îºi dezvãluie sentimentele contradictorii într-un cântec de o tandreþe tulburãtoare. Caracterele personajelor nu sunt creionate de o singurã arie, ci sunt construite ºi luminate de întreaga evoluþie a operei, întreaga creaþie artisticã concentrându-se în jurul personajului Rigoletto, ,,în exterior slut ºi grotesc, dar în interior plin de pasiune ºi dragoste” (cu cuvintele lui Verdi).


Printeaza