A képeket is szeretném nyomtatni

A TEST ÉBREDÉSE

2017-10-11
A test ébredésében a rendezõ víziója a világmindenség alakulásánál kezdõdik, így a fõszereplõ is a gerincesek megjelenésétõl - érzések és mozgás által - fejlõdik madárrá, fõemlõssé, emberré, majd egy olyan teremtménnyé amely a technológia rabjává válik, egy kiborgok (cyborg) által vezetett érzéketlen világban. Az evolúció története a zenével és a kortárs táncmozgással ötvözve egy látványos egészet képeznek.

----------------------------------

A táncmûvészt legfõképp test és lélek összekapcsolódása izgatja a táncban. Bátran mondhatom, legõsibb hatóerõnk a testi hatóerõ. Itt dõl el, hogy egyáltalán érdemes-e, akarunk-e megmozdulni. Ezáltal hatunk másokra, mozgásunkkal bármit megváltoztathatunk. Ez a hatóerõ-élmény a táncban megélhetõ. A bennünk lakozó archaikus erõvel érintkezünk általa, olyan motívumokkal, melyek õsi, korai emlékeket szólítanak meg bennünk, olyan testi érzésekkel, amelyek szinte a világ kezdete elõttrõl kísérik és átszínezik létünket.

A test a tudatosság útja is egyben. Ahol a szavak csõdöt mondanak, a test, mint az önkifejezés teljesen egyedi eszköze, organikus mozdulataival, a tánc nemes egyszerûségével jeleníti meg gondolatainkat, érzelmeinket. Rávilágít az összefüggésekre, hidakat keres múlt és jelen között. Hidakat, melyek talán a jövõbe is vezetnek, de az út persze kérdésrõl kérdésre vezet.

A táncmûvész akkor lesz technikailag felkészült, amikor minden mozdulatban benne van, szinte egybeolvad vele, megmutatkozik, teret enged a nézõnek arra, hogy a test szellemét megértse.

Jakab Melinda, koreográfus-rendezõ

Nyomtat