A képeket is szeretném nyomtatni

Venczel Péter - Moravetz Levente: ALI BABA ÉS/VAGY NEGYVEN RABLÓ

2014-06-01
Az Iskola Másként hét keretén belül ajánljuk ezt az elõadást tanároknak, diákoknak, mindazoknak akik az Operába szeretnének látogatni.


Szimbólumok békéje

„Az Ezeregyéj olyan gazdag, olyan csodálatos, olyan mesés, «mintha az Ezeregyéjszakából lépett volna ki». Ez az abszolút mesevilág: színpompája mellett elhalványodik minden északi mese, ebben a könyvben valóság a vágyálom, amelyet a nyugati ember ezzel a névvel jelöl: „mesés Kelet”. Olvasása felér egy egzotikus utazással. Hogy a felnõtt olvasóra is oly nagy a hatása, azt talán két oknak lehet tulajdonítani: egyrészt, hogy az emberben megszépült új életre hívja gyermekkori emlékeit, másrészt, mert mégsem csak mese a szónak gyermeki értelmében, elbeszéléseinek nagyobb része regény és novella, minden meseszerû elem ellenére mégis realista ábrázolása egy a miénktõl különbözõ, színesebb és félelmetesebb világnak, olyan világnak, amely a késõ  Rómára emlékeztet, Apuleius világára.”
(Szerb Antal)

Szerb Antal írja A világirodalom történetében: az északi mesék hõsei erdõkben találkoznak boszorkákkal, óriásokkal, tündérekkel, mert az erdõ félhomályával, messzeségekbe terjedésével a fausti kultúra jelképes színhelye. Az Ezeregyéjszaka meséiben a szereplõk leásnak a föld alá, s egyszerre kõlépcsõk vezetnek csodálatos palotákba. A mélyben meghúzódó, zárt, valójában világon kívüli törvények szerint berendezett barlang a mágikus kultúra jelképes színhelye.

A barlang-jelkép azonban ott van az európai kultúra kezdetén is – mint a mitikus vagy a racionális világértelmezés kerete (gondoljunk a mindentudó Szibilla barlangjára vagy a platóni filozófia barlang-hasonlatára) – sõt a középkor lovagi költészetében is megtaláljuk (a Tannhäuser Vénusz-barlangja). Aztán az alchimisták, a reneszánsz piperkõc tudorai, végül a felvilágosodás intellektualizáló mágusai egyre inkább a fausti erdõ foglyaivá váltak. Annyira, hogy a jól olajozott tudós gépezetek egyre erõsebb, egyre kínzóbb dübörgésének korában még a franciszkánus életérzés halk, ember- és természetközeli fohásza is immár meghallhatatlan sóhajjá gyöngül.

Szükségünk van Kelet mágikus kultúrájának jelképes színhelyeire is. Legalább egy felejthetetlen estére. A kultúrák aggasztó csatáinak idején legalább a szimbólumok megbékélnek.
Tóthfalusi Hajnal

Nyomtat