A képeket is szeretném nyomtatni

Ábrahám Pál: BÁL A SAVOYBAN

2015-09-24
Ábrahám Pál
BÁL A SAVOYBAN
Operett három felvonásban

Ábrahám Pál a színvonalas irodalmiságú, de csattanós tréfákat sem nélkülözõ táncos-zenés színpadi mûfaj hive volt. Mûveiben arra törekedett, hogy túllépjen a klasszikus operettek cselekményének szokásos sémáin. Zenéjében sokat merített a mindennapokhoz közelálló tánczenébõl és jazzbõl, és általában a nagyvárosi élet hangulatának színpadi megelevenítésére helyezte a hangsúlyt. Hõsei már inkább a virágzó kapitalizmus, mint a hervadó arisztokrácia világát idézik.

A Bál a Savoyban címû operettet 1932 karácsonyán mutatták be a budapesti Magyar Színházban, ám ezt megelõzõen Ábrahám Pál mûve meghódította Európát: Berlintõl Londonig, Bécsig és Athénig csaknem minden fõvárosban játszották. A szövegkönyv szerzõi a sikeres bécsi szerzõpáros, Grünewald és Beda, mûvük nagyszerû magyar fordítása Heltai Jenõ munkája. A bemutatón Lázár Mária és Harmath Hilda mellett ott énekelte az elhíresült slágert Törzs Jenõ: „Toujours l’amour, egy hölgy és egy úr, az élet kettesben de szép...” Musztafa bej feledhetetlen figuráját Kabos Gyula játszotta, míg a félszeg ügyvédet Rádai Imre, a nõi jazzkarmestert Rökk Mária alakította.

Ábrahám Pál megtette azt, amire kevesen képesek: zseniálisan ráérzett kora hangulatára, operettjeiben sikeresen vegyítette az egzotikus (spanyolos, keleties, oroszos) és a magyaros ízeket a mindent elsöprõ jazzdivattal. Sikerének titkai közé tartozott az is, hogy legjobb számait eredetileg szöveg nélküli tánczeneként is megírta, elõre gondolva a hanglemezre, a rádióra és a táncparkettre – az operettek sikerének új zálogaira. Ma is sokan el tudják dúdolni a Bál a Savoyban fülbemászó dalait: „Kicsike vigyázzon egyszer nagymama lesz”, vagy „Az én nevem La bella Tangolita!”

A címû kétrészes revüoperett kabaréba illõ házassági bonyodalmakra épül, a cselekmény Nizzában játszódik. Most érkezett haza nászútjáról a Faublas házaspár: Henry de Faublas márki és neje, a szép Madeleine a kiadós mézeshetek után is irigylésre méltóan imádják egymást.

Csakhogy váratlanul közbeszól a férj kissé viharos múltja La Tangolita, brazil táncosnõ személyében. A márki szakításukkor kitöltetlen váltót nyújtott át a mûvésznõnek, ami egy éjszakai együttlétrõl szól. Ezt a tartozást La Tangolita a Savoy Hotel nagyszabású bálján óhajtja beváltani. Madeleine – megsejtve a dolgot – ugyancsak megjelenik a bálon, méghozzá könnyûvérû nõnek álcázva magát. A Savoy Hotelben megjelenik Daisy Parker, Madeleine Amerikából érkezett unokahúga, szintén álruhában, és ott van a márki barátja, Musztafa bej, a párizsi török nagykövetség attaséja is...Nyomtat